header_verwijzers.jpg

Lopend onderzoek

In Nederland lopen verschillende onderzoeksprojecten naar de effectiviteit en implementatie van MST. Bij alle projecten staat de vraag centraal hoe MST binnen de Nederlandse context nog betere resultaten kan behalen. 

 

Onderzoek naar de TAM-R
Om jongeren en hun ouders optimaal te kunnen helpen, is het belangrijk dat therapeuten zich houden aan de richtlijnen voor MST. Ouders krijgen daarom maandelijks een telefonische vragenlijst voorgelegd met vragen over het gedrag van de MST-therapeut. Deze vragenlijst (de TAM-R) is ontwikkeld in Amerika, maar nog nooit in Nederland onderzocht. Het lopende onderzoek probeert de vragenlijst te verbeteren om de vertaling en het scoringssysteem zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de Nederlandse situatie. Zo kunnen we zorgen dat de TAM-R nog beter kan helpen om MST te verbeteren.

 

Deelnemende instellingen: alle MST aanbieders in Nederland
Contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

MST bij jongeren met autisme

MST Services ontraadt MST bij jongeren met een vorm van autisme, omdat niet bekend is of MST bij deze doelgroep effectief is. Deze jongeren komen desondanks af en toe bij MST terecht. Het is daarom belangrijk om te weten of ook deze jongeren baat hebben bij MST. Om hier zicht op te krijgen worden de behandelresultaten van jongeren met een gediagnosticeerde vorm van autisme vergeleken met de behandelresultaten van jongeren zonder deze diagnose. Zo kunnen we een beeld krijgen of, en waar, verschillen zitten.

 

Deelnemende instellingen: Oosterpoort, Vincent van Gogh, het Ambulatorium, de Viersprong

Contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

MST bij jongeren met een licht verstandelijke beperking (MST-LVB)
In 2011 is een variant van MST voor jongeren met een licht verstandelijke beperking gestart (MST-LVB). Dit is wereldwijd nog nooit eerder gedaan. Hierdoor is weinig bekend over de effecten van MST voor deze jongeren en hun ouders. Het MST-LVB team wordt daarom nauwgezet gevolgd. Zo kunnen we in de gaten houden of MST net zo effectief is bij deze groep, maar ook of er aanpassingen nodig zijn aan MST om deze jongeren en hun ouders nog beter te kunnen helpen.

 

Onderzoeksconsortium: De La Salle, de Viersprong, Stichting Prisma

Contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

MST voor kindermishandeling en verwaarlozing (MST-CAN)

MST-CAN is een aanpassing van de reguliere MST-behandeling voor gezinnen waarin kindermishandeling en/of verwaarlozing plaatsvindt. Buiten de Verenigde Staten is de effectiviteit van deze behandeling nog niet aangetoond. Daarom is de implementatie van MST-CAN in Nederland gekoppeld aan wetenschappelijk onderzoek naar de werkzaamheid en effectiviteit van de behandeling.

 

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de Viersprong.

 

MST voor jongeren met ernstig seksueel grensoverschrijdend gedrag (MST-PSB)

MST-PSB is een adaptatie van het reguliere MST-programma, die gericht is op de behandeling van jongeren die ernstig seksueel grensoverschrijdend gedrag vertonen. In dit onderzoek worden de doelgroep en de werkzaamheid van verschillende (ambulante en gesloten) behandelvormen voor jeugdige zedendelinquenten vergeleken.

 

Dit promotieonderzoek wordt uitgevoerd bij Horizon jeugdzorg en onderwijs, Den Hey-Acker en de Viersprong in samenwerking met de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam.

 

ThuisBest: combinatie van kortdurende gesloten jeugdzorg en MST

Het zorgtraject ThuisBest is bedoeld voor jongeren met dermate ernstige gedragsproblemen, dat een machtiging uithuisplaatsing JeugdzorgPlus wordt uitgesproken. Het zorgtraject ThuisBest beoogt de jongere zo snel mogelijk weer terug te laten keren naar de thuissituatie. Het is een combinatie van kortdurende gedwongen uithuisplaatsing en MST. ThuisBest is een nieuw zorgtraject. Sinds de start van dit behandelprogramma worden gegevens verzameld over de doelgroep en de behandelresultaten.

 

Onderzoeksconsortium: SJSJ Almata, de Viersprong, Stichting Prisma

 

Vergelijking MST en andere behandelingen
Een succesvolle behandeling sluit optimaal aan bij de behoeften van de jongere en het gezin. Om te achterhalen welke jongeren het meest gebaat zijn bij welke behandeling, wordt MST vergeleken met andere behandelprogramma’s, zoals FFT.

 

Contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Mocht u geïnteresseerd zijn om zelf een onderzoeksproject op te zetten, of heeft u ideeën hiervoor, dan kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

MST-Nederland Zuidhaven 9-11, 4761 CR, Zevenbergen, tel: 076 2100 112