header_verwijzers.jpg

Hoe werkt MST

Boek Multi Systeem Therapie

MST is een intensieve vorm van behandeling waarbij één hoog opgeleide MST therapeut het gezin meerdere malen per week in de thuissituatie bezoekt én gedurende 3-5 maanden 24 uur per dag voor het gezin bereikbaar is.
 
Het MST team werkt met één therapeut voor de multi problemen (opvoeding, schoolverzuim, (huiselijk) geweld, arrestaties, drugs, liegen, stress, depressie, gevoel van onmacht etc). Aangezien de therapeut maximaal 6 gezinnen gelijktijdig behandeld kan er intensief gewerkt worden met de gezinnen. Door de 24 uur per dag bereikbaarheid van een team kan juist op momenten dat hulp hard nodig is deze ook worden gegeven.
 
MST versterkt de ouders in opvoeden, zoekt net zo lang totdat concrete oplossingen werken voor de ouders en het sociaal netwerk (het systeem: vrienden, school, buurt) hen steunt. Dit borgt tevens de resultaten na beëindiging MST. 

 

De MST-therapeut stelt bij aanvang van de behandeling samen met ouders, jongeren en verwijzer een behandelplan op met duidelijke doelen en meetbare uitkomsten.

De belangrijkste doelen zijn:

  • dat de jongere thuis woont
  • een dagbesteding heeft
  • niet recidiveert. 

Alle behandeling worden nauwkeurig gevolgd en daaruit blijkt dat 85% tot 90% van deze doelen worden bereikt.

Door MST in te zetten worden de ouders versterkt in het opvoeden van hun kinderen.

Het verbeteren van het functioneren van de gezinsleden op zichzelf is ook een behandeldoel van MST.

 

Do-loop

De behandelingstheorie die aan MST ten grondslag ligt, is gebaseerd op onderzoek naar ernstig antisociaal gedrag, op het sociaal ecologisch model en op de systeemtheorie. In de behandeling volgt de therapeut steeds dezelfde opeenvolgende stappen. Hiervoor wordt de do-loop gebruikt, ook wel behandelstappen cyclus genoemd.

 

9 principes

De complexiteit van de problemen van de jongeren en hun gezinnen vergt grote flexibiliteit in de opzet en uitvoering van de interventies. Om die reden wordt MST uitgevoerd aan de hand van de 9 kenmerkende behandelprincipes.

 

Fit Cirkel

De Fit is een onderdeel van de behandelstappen cyclus en beschrijft hoe het probleemgedrag in de omgeving past, welke factoren het gedrag in stand houden en welk bewijs daarvoor is. Omdat de ouders bij het maken van elke fit worden betrokken, wordt duidelijk wat het belangrijkste is om aan te werken. Het is een eenvoudige werkwijze om te leren om ingewikkelde problemen aan te gaan pakken.

 

In de vertaling van het handboek: "Multisysteem Therapie voor kinderen en jongeren met antisociaal gedrag" is hierover veel meer te lezen. Enkele hoofdstukken zijn hier in te zien. Het gehele handboek is verkrijgbaar in de reguliere boekhandel en online te bestellen
bij http://www.swphost.com/mst/.MST-Nederland Zuidhaven 9-11, 4761 CR, Zevenbergen, tel: 076 2100 112