header_verwijzers.jpg

Hoe verwijs ik naar MST

Voor een MST behandeling kan rechtstreeks contact opgenomen worden met één van de MST teams.

Belangrijk om te weten is dat MST zich richt op het behandelen van jongeren met ernstige gedragsproblemen zoals agressief gedrag, uitval- wangedrag op school, crimineel gedrag, of in aanraking komen met politie en justiti,) bij wie plaatsing dreigt in de JeugdzorgPlus. De MST behandeling wil een alternatief zijn voor een dergelijke plaatsing.

Vaak is er sprake van een combinatie van verschillende gedragsproblemen (weglopen, spijbelen, pesten, intimideren, geweld thuis of op straat, alcohol- drugs en ander middelengebruik), die vervolgens uitmonden in crimineel gedrag (dealen, diefstal, vandalisme en loverboy-problematiek.

 

In veel gevallen vindt de behandeling plaats op aanwijzing van de rechter, de gezinsvoogd, of de jeugdreclasseerder. Ook huisartsen of andere professionele verwijzers kunnen een jongere doorverwijzen. Ouders kunnen ook zelf verzoeken om MST in te zetten, als zij zich ernstige zorgen maken over de situatie bij hen thuis en of het gedrag en de ontwikkeling van hun zoon of dochter.

 

MST is een gespecialiseerde behandeling die aan de uitvoerende instelling wordt vergoed door de gemeente of door Justitie wanneer deze opgelegd in het kader van de GBM.

 

MST-Nederland Zuidhaven 9-11, 4761 CR, Zevenbergen, tel: 076 2100 112