header_verwijzers.jpg

Perscontacten en voorwaarden

Pers contactpersoon

Pers kan contact opnemen met Lidewy Ammerlaan.
Telefoon 076 2100 112 e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voorwaarden de MST-Nederland bij perscontacten

MST-Nederland verleent medewerking aan perscontacten onder de volgende voorwaarden.

Bij het niet nakomen van de voorwaarden kan MST-Nederland besluiten de medewerking aan de uitzending  / publicatie in te trekken. 

  1. Voorinzage en correctie op feitelijke onjuistheden: MST-Nederland krijgt ruim vóór uitzending of publicatie gelegenheid feitelijke onjuistheden te corrigeren.
  2. Geen persoonlijke herkenning cliënten, tenzij schriftelijke toestemming: Indien u tijdens uw aanwezigheid binnen MST-Nederland of op locatie informatie verkrijgt over cliënten, die u in uw artikel / uitzending wilt gebruiken, dan dient dit zodanig geformuleerd/vormgegeven te zijn dat persoonlijke herkenning niet mogelijk is, in woord en beeld, tenzij de betrokkene(n) hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven (Door cliënt /wettelijk vertegenwoordiger te ondertekenen formulier: “Verklaring gebruik beeld-, geluid en/of fotomateriaal”). Het gaat hierbij om gerichte toestemming: de betrokkene moet precies weten waar het artikel/de uitzending voor gebruikt wordt. Als het artikel/de uitzending voor andere doeleinden gebruikt wordt, moet aan betrokkenen(n) opnieuw toestemming worden gevraagd. Houdt u er rekening mee dat een cliënt de toestemming ook weer kan intrekken.
  3. Herkenbaarheid MST-Nederland + medewerkers: MST-Nederland wordt in de uitzending / het programma / de publicatie genoemd, zodat duidelijk is waar de betrokkene(n) behandeld is/wordt of werkzaam is. Naam en functie van de geïnterviewde medewerker(s) wordt vermeld.
  4. Ontvangst exemplaar van opname/artikel: MST-Nederland ontvangt een opname van de uitzending / afschrift van het artikel
  5. Gebruik opname/artikel door MST-Nederland: MST-Nederland mag de opname/het artikel met bronvermelding gebruiken voor voorlichting (aan verwijzers/beroepsbeoefenaren en patiënten) en kennisoverdracht aan beroepsbeoefenaren (in opleiding).
  6. Geheimhoudingsplicht:  U bent verplicht om vertrouwelijk om te gaan met alle informatie die u over cliënten van MST-Nederland hoort of ziet. Deze verplichting geldt vanzelfsprekend niet met betrekking tot het onderwerp over de cliënt(en) waarover u het artikel of uitzending maakt, mits deze cliënt(en) hiervoor schriftelijk toestemming heeft (hebben) gegeven. 

In het artikel vermelding van een link naar www.mst-nederland.nl en ankertekst (te bepalen afhankelijk van het onderwerp).

MST-Nederland Zuidhaven 9-11, 4761 CR, Zevenbergen, tel: 076 2100 112