header_verwijzers.jpg

Op 1 april 2014 wordt MST-Nederland een (not for profit) Besloten Vennootschap

Alhoewel een “BV” commercieel klinkt is, er toch voor gekozen, omdat daarmee de inspraak van de aanbieders, de toekomstige aandeelhouders, goed geregeld kan worden.

Formeel is MST-Nederland een onderdeel van de Viersprong, maar doordat licentiekosten voor de aanbiedende instellingen omgezet worden in aandelen is, zonder meerkosten, zeggenschap in de nieuwe onderneming  voor hen gewaarborgd. Hiermee wordt de belangrijkste doelstelling bereikt,namelijk dat MST-Nederland gedragen wordt  door alle aanbiedende instellingen. De eerste vijf jaar blijven de oprichters, de Viersprong en de Waag,  nog wel de hoofdaandeelhouders, omdat zij verantwoordelijk willen blijven voor het slagen van de nieuwe onderneming.

Voor de medewerkers van MST-Nederland zal vooral veranderen dat zij een nieuwe werkgever krijgen. 

De aanstelling van de experts en coordinatoren  wordt overgenomen door MST-Nederland. Drie medewerkers met een kleine aanstelling worden op projectbasis ingehuurd. Ook is duidelijk dat Wim van Geffen directeur zal blijven. Daarnaast is er een vacature voor één dag in de week voor een adviseur die op strategisch niveau meedenkt op het terrein van bedrijfseconomie en marketing. Over huisvesting - of de nieuwe BV in Etten-Leur bij de Viersprong zal blijven - wordt nagedacht. En zo is er nog veel meer te regelen voor die tijd.

Voor de uitvoerende teams zal er niet veel veranderen.

MST-Nederland Zuidhaven 9-11, 4761 CR, Zevenbergen, tel: 076 2100 112