header_verwijzers.jpg

Wat is MST

Multi Systeem Therapie is een bewezen effectieve behandeling voor jongeren van 12 tot 18 jaar met ernstige gedragsproblemen (zoals agressief gedrag, uitval of wangedrag op school, middelenmisbruik, crimineel gedrag, of in aanraking komen met politie en justitie) bij wie plaatsing dreigt in de JeugdzorgPlusDe MST behandeling is een alternatief voor een uithuisplaatsing.

Vaak is er sprake van een combinatie van verschillende gedragsproblemen, zoals weglopen, spijbelen, pesten, intimideren, geweld thuis of op straat, alcohol- drugs of ander middelengebruik. Deze kunnen uitmonden in crimineel gedrag als dealen, diefstal, vandalisme en loverboy-problematiek.

 

Een MST behandeling duurt tussen de 3 en 5 maanden. Kenmerkend is dat de behandeling niet op kantoor plaatsvindt, maar in de thuissituatie en eigen omgeving van de jongere. De ouders of verzorgers worden intensief betrokken bij de behandeling, evenals andere personen die belangrijk zijn voor de jongere.

 

MST is een erkend, evidence-based behandelprogramma.

Het is gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten van wat werkt en wat niet: de effectiviteit is aangetoond.

 

Organisaties die MST als programma willen invoeren, worden hierin uitvoerig ondersteund.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met MST-Nederland.  

MST-Nederland Zuidhaven 9-11, 4761 CR, Zevenbergen, tel: 076 2100 112