header_overMSTMai2.jpg

Boosters

Iedere 3 maanden krijgen alle leden van de MST teams een training van 1 dag.

Uit onafhankelijk onderzoek is namelijk gebleken dat een therapie vooral effectief is wanneer de therapeuten weten welke elementen welk effect sorteren, hoe en wanneer deze elementen toe te passen en wanneer zij hierin voortdurende feedback en bijscholing ontvangen.

Het onderwerp dat wordt behandeld is afhankelijk van de behoefte van het specifieke team. Er is een aparte boosterdag voor therapeuten en voor supervisoren.

 

Na de start van het team beginnen, zodra het team ervaring heeft opgedaan, eens per kwartaal op vaste data de boostertrainingen op locatie. Deze trainingen duren 1 dag voor de therapeuten en 2 dagen voor de supervisor en worden gegeven door de expert van MST-Nederland die verbonden is aan het betreffende team. Booster betekent verbetering. Deze sessies zijn bedoeld om de kennis en vaardigheden van het team te verbeteren, zodat ze effectiever om kunnen gaan met problemen ofwel uitdagingen die ze tegenkomen in de praktijk (bijvoorbeeld bij de relatietherapie voor ouders of de behandeling van depressie van een ouder).

De trainer gebruikt audio of video-opnames en rollenspellen om moeilijke cases te laten zien. Het team kijkt vervolgens samen naar oplossingen voor problemen die de vooruitgang in een casus belemmeren. Verder wordt er geoefend met gewenste interventiestrategieën. Elke booster wordt aangepast aan de sterke kanten en behoeften van het team. De expert heeft hiervoor toegang tot een bibliotheek van materialen (zoals rollenspellen, formulieren, presentaties, dagindeling) op het besloten deel van www.mstservices.com.

 

Therapeuten evalueren iedere boostertraining. De uitkomsten hiervan worden door de expert gebruikt voor het verbeteren van volgende boosters. Na een boostersessie gaan therapeuten de opgedane kennis toepassen in de praktijk en zullen de expert en de supervisor in de tussenliggende periode observeren hoe dit de therapeuten afgaat.

MST-Nederland Zuidhaven 9-11, 4761 CR, Zevenbergen, tel: 076 2100 112