header_overMSTMai2.jpg

5-daagse MST opleiding

 

MST – Multi Systeem Therapie

MST is een home based programma voor ernstig anti-sociale jongeren en hun gezinnen.

Het programma is ontwikkeld in de VS door S. Henggeler e.a. en is bewezen effectief: een intensieve behandeling in de natuurlijke leefomgeving van de jongere voorkomt uithuisplaatsing, verbetert het prosociale gedrag en vermindert delictrisico’s. De behandeling is integraal en richt zich op alle risicofactoren in de diverse systemen waarvan de jongere deel uit maakt: gezin, familie, buurt, school, vrienden.

Het is een intensieve vorm van behandeling waarbij de behandelaar het gezin meerdere malen per week in de thuissituatie bezoekt en 24 uur per dag bereikbaar is. Daarnaast zijn er contacten met bijvoorbeeld de leerkracht of werkgever. De behandeling duurt maximaal 5 maanden. Het centrale uitgangspunt van MST is dat het bestaan en het voortbestaan van het antisociaal gedrag van de jongere door meerdere factoren verklaard wordt. Dit betreft factoren die in de systemische clusters van a. het gezin, b. de vriendengroep, c. de school en of werk en of dagbesteding, d. de buurt en e. de kindfactoren van de jongeren zelf gevonden kunnen worden. De aanpak van het antisociale gedrag bestaat uit het verminderen van de risicofactoren en het versterken van de beschermende factoren in alle leefsystemen waarin de jongere verkeert. De aanpak is derhalve Multisystemisch.

 

Doel en inhoud Training

De 5-daagse MST opleiding leert de MST-therapeut te werken volgens de probleemoplossingsmethode en de negen principes van MST waaraan alle interventies moeten voldoen. Ook maakt de MST –therapeut een begin met het leren van of  verdiepend leren van de verschillende therapeutische vaardigheden en de inzet van de methoden en principes in de therapeutische relatie met alle systemen. De therapeut leert daarbij zoveel mogelijk gebruik te maken van evidence based interventies zoals die zijn ontwikkeld in de (cognitieve) gedragstherapie en de strategische en structurele gezinstherapie (oudertraining; echtpaartherapie; individuele therapie met een ouder; ontwikkelen van een steunend netwerk voor  ouders; individuele therapie met de jongere; assessment en behandeling van middelengebruik; assessment van vrienden en vrije tijd van de jongere en het ontwikkelen van pro-sociale alternatieven; consulteren van leraren  of werkgevers; coördineren van activiteiten tussen gezin, school, justitie en andere instellingen). Er wordt tijdens de training veelvuldig gebruikt gemaakt van rollenspelen en oefeningen.

 

Negen principes van MST

 1. Het belangrijkste doel  is inzicht te krijgen in de samenhang (de “fit”) tussen bepaalde problemen en hun bredere systemische context.
 2. Therapeutische contacten benadrukken de mogelijkheden en krachten van de verschillende systemen en gebruiken deze krachten in de verschillende systemen als hefbomen voor verandering.
 3. De interventies versterken verantwoordelijk gedrag van ouders en jongere en verminderen onverantwoordelijk gedrag van gezinsleden.
 4. De interventies zijn gericht op het hier en nu, actie georiënteerd en hebben betrekking op specifieke en helder omschreven problemen.
 5. De interventies zijn gericht op gedragsreeksen (interacties) binnen en tussen de diverse systemen.
 6. De interventies passen bij het ontwikkelingsniveau en de ontwikkelingsbehoeften van de jongere.
 7. De interventies vereisen een voortdurende (dagelijkse of wekelijkse) inspanning van gezinsleden.
 8. De effectiviteit van interventies wordt voortdurend geëvalueerd vanuit verschillende perspectieven en de therapeut neemt verantwoordelijkheid om belemmeringen voor succes weg te nemen.
 9. De interventies zijn gericht op generalisatie en handhaving van de ingezette veranderingen door ‘empowering’ (competentievergroting) van de ouders of verzorgenden om in de behoeften van de gezinsleden in de diverse systemische contexten te kunnen voorzien.

 

 

Voorwaarden deelname aan training

Deelnemers moeten in dienst zijn bij een instelling die MST aanbiedt en beschikken over een wetenschappelijke opleiding in de psychologie of pedagogiek of een hogere beroepsopleiding (MW, SPH, SPV) met voortgezette opleiding. Daarnaast ervaring hebben met een systeemgerichte en/of cognitief gedragstherapeutische werkwijze.

 

Literatuur

 • Multisysteemtherapie voor kinderen en jongeren met antisociaal gedrag

Uitgegeven door Uitgeverij SWP Amsterdam 2010

Dit is de vertaling van:

Multisystemic Treatment of Antisocial Behavior in Children and Adolescents

Auteurs: Scott W. Henggeler, PhD; Sonja K Schoenwald. PhD; Charles M. Borduin, PhD; Melisa D Rowland,PhD; Philippe B. Cunningham, PhD

 • Handout: Multisystemic Therapy: An Introductory Training, samengesteld door MST-Services in Amerika.
 • Handout: Laat het papierwerk voor je werk; een stap-voor-stap handleiding om het papierwerk te maken dat gebruikt wordt in de MST-supervisie en –consultatie.
 • Selected Readings from: Multisystemic Treatment of Antisocial Behavior in Children’s and Adolescents (1998)
 • MST Implementation Community section from the MST Organization Manual

 

Trainers

 

drs. F. Kuijpers: GZ-psycholoog (BIG geregistreerd 19916549525), (1996-2000 Master Developmental psychology (orthopedagogiek), 2007-2012 Trainee Family Therapy (Nederlandse Vereniging voor Gezins- en relatietherapie, 2010-2012 GZ-psycholoog (Radboud Universiteit Nijmegen))

 

drs. J.J.M. Leunissen: klinisch psycholoog (BIG geregistreerd 09050645625), (1974-1976 Bachelor’s degree ‘Dutch Law’, 1973-1981 Master’s degree ‘Psychology of Culture and Religion’)

 

M. Fransen, MA: Masters psychology (+ 2 years post-grad ‘Structural family therapy from Minuchin ctr)

 

Duur

Totaal contacturen tijdens opleiding    

33 uur  

Totaal zelfstudie-uren 

40 uur

Totaal examen-uren

2 uur

Totaal aantal uren opleiding

75 uur

Tijdens de 5-daagse MST opleiding wordt circa 4,5 uur besteedt aan rollenspelen en ongeveer 10 uur aan groepsopdrachten.

 

Accreditatie

Therapeuten die deze training hebben gevolgd, kunnen deze laten meetellen voor het NVRG traject als een 40-uurs specialistische cursus.

Accreditatie wordt aangevraagd bij FGzP, NVRG en VGCt.

 

MST-Nederland Zuidhaven 9-11, 4761 CR, Zevenbergen, tel: 076 2100 112