header_overMSTMai2.jpg

Opstarten MST-team

Starten van een MST team kan niet zomaar. Om er zeker van te zijn dat MST wordt ingezet voor de juiste doelgroep en aan alle randvoorwaarden is voldaan voor een succesvolle implementatie, is het starten met een MST team opgedeeld in zes fasen.

  1. Eerste oriëntatie - De beste eerste stap is om (telefonisch) contact op te nemen met MST-Nederland.  Samen kan dan onderzocht worden of MST het juiste programma is voor de gewenste doelgroep.
  2. De haalbaarheid onderzoeken en besluit nemen - Binnen de instelling wordt uitgezocht wat er nodig is voor de locatie om MST uit te voeren. Aan het eind van deze fase is her het 'go - no go' keuzemoment.
  3. Planning en inbedding - Bij 'go' kan er een begin gemaakt worden met de organisatorische uitwerking van MST.
  4. Werven en plannen van de eerste verplichte training van de medewerkers.
  5. Opstarten - het regelen van praktische en inhoudelijke zaken voor de start van de medewerkers.
  6. 'Klaar voor de start'-bijeenkomst organiseren - Alle betrokkenen komen samen en MST-Nederland beoordeelt of de locatie zover is om te gaan starten.

Al deze stappen zullen begeleid worden en er is een uitgebreide handleiding ter ondersteuning beschikbaar.

MST-Nederland Zuidhaven 9-11, 4761 CR, Zevenbergen, tel: 076 2100 112