header_overMSTMai2.jpg

Doelstelling en taken

Het belangrijkste doel van MST-Nederland is de kwaliteitsbewaking van het programma. MST-Nederland bestaat uit een klein team medewerkers die zich met de volgende taken bezighoudt:

  • Implementatie: MST-Nederland biedt zorgaanbieders uitvoerig ondersteuning bij de invoering van het programma. Belangstellenden kunnen contact opnemen met MST-Nederland.
  • Training en opleiding: Nieuwe behandelaars volgen eerst een verplichte vijfdaagse oriëntatietraining, die door MST-Nederland wordt aangeboden. Om medewerkers tijdig te kunnen opleiden, werkt MST-Nederland samen in Europees verband. Teams ontvangen tevens elke drie maanden bijscholing: een dag voor de therapeuten en een dag voor de supervisor. 
  • Consultatie: Wekelijks wordt alle casuïstiek van alle teams telefonisch met de MST-experts doorgesproken.
  • Monitoring van de kwaliteit: MST-Nederland ziet er op toe dat het programma overal op een vergelijkbare manier met goede resultaten wordt uitgevoerd. Hiertoe worden therapietrouw, resultaten en programmavoorwaarden nauwgezet gevolgd.
  • Coördinatie: MST-Nederland heeft een centrale rol in informatie uitwisseling over het programma tussen de teams, PR , onderzoek en verdere ontwikkelingen rond MST.

MST-Nederland Zuidhaven 9-11, 4761 CR, Zevenbergen, tel: 076 2100 112