header_overMSTMai2.jpg

Ontwikkeling

Multi Systeem Therapie (MST) is vanaf 1985 ontwikkeld door Scott Henggeler op de universiteit van South Carolina, aan de oostkust van Amerika. Wetenschappelijk is uitgebreid aangetoond dat de methode succesvol is. Hierover is veel gepubliceerd. Inmiddels zijn er internationaal 24 RCT 's (Randomized Controled Trials) uitgevoerd, waarvan één in Nederland. Dit zijn onderzoeken met grootst mogelijke bewijskracht dat het programma effectiever is dan de bestaande zorg. De methode wordt daarom in steeds meer landen toegepast. Wereldwijd zijn er meer dan 500 teams, waarvan bijna 100 in Euorpa. 

 

In Nederland zijn in 2004 de eerste MST-teams gestart met behandelingen. Inmiddels zijn er enkele tientallen teams actief verspreid over heel Nederland. Ze zijn veelal ingebed bij instellingen voor geestelijke gezondheidszorg en in mindere mate bij instellingen voor jeugdhulpverlening. 

In 2008 zijn we met MST Services in de Verenigde Staten een "networkpartnership" overeengekomen. Dit houdt in dat we in Nederland nu zelf de kwaliteitsbewaking doen van het MST-model en daarin enkel op afstand nog worden bijgestaan dooor MST Services. 

 

MST heeft internationaal veel erkenning gekregen. In 2010 is de methode volledig erkend als effectieve interventie door de erkenningscommissie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Op grond hiervan is MST ook opgenomen in de databank van het Nederlands Jeugd Instituut. In dit jaar is ook de vertaling van het handboek verschenen: "Multisysteem Therapie voor kinderen en jongeren met antisociaal gedrag". Enkele hoofdstukken van het handboek voor therapeuten zijn hier te lezen.

Het handboek is verkrijgbaar in de reguliere boekhandel. 

MST-Nederland Zuidhaven 9-11, 4761 CR, Zevenbergen, tel: 076 2100 112