header_ouders.jpg

Een voorbeeld

Bureau Jeugdzorg meldt Erik aan voor behandeling bij een instelling die MST uitvoert. Erik is reeds enkele jaren bekend bij justitie door het plegen van een aantal delicten waaronder straatroof, afpersing, heling en mishandeling. Wegens recidive tijdens zijn proeftijd is Erik opnieuw geplaatst in een justitiële jeugdinrichting. Bij de start van de behandeling worden de factoren die het probleemgedrag van Erik (en het gezin) stimuleren en afremmen in kaart gebracht. Op basis van deze analyse wordt een plan van aanpak opgesteld. Zo wordt met moeder hard gewerkt aan het zich eigen maken van de opvoedingsvaardigheden die noodzakelijk zijn voor Erik, waaronder het toezicht houden en het duidelijk stellen en handhaven van regels, middels het consequent straffen en belonen. Daarnaast wordt met moeder geoefend in rollenspellen om neutraler en zakelijker te reageren op Erik's gedrag waarmee hij moeders gevoelige snaar weet te raken. Om de zware taak voor moeder te verlichten, wordt gezocht naar steunfiguren voor moeder. Zo helpt oma met oppassen als Erik huisarrest heeft, is de wijkagent bereid langs te komen als Erik agressief dreigt te worden en steunen vriendinnen van moeder haar in haar strenge pedagogische aanpak en praten haar uit het hoofd dat Erik ‘zielig’ is. Om de omgang met zijn problematische vriendengroep te stoppen, wordt een 24-uurs monitor systeem opgezet, waarin moeder, broer, school en wijkagent samenwerken. Tegelijk wordt eraan gewerkt dat Erik nieuwe positieve contacten en activiteiten ontwikkelt. Zo gaat hij 2 x per week met zijn broer naar de sportschool en komt hij in aanraking met leeftijdsgenoten waar een positieve invloed vanuit gaat. Gaandeweg verbetert de sfeer in huis en weet moeder hoe ze Erik kan aansturen. Erik bevindt zich niet meer in zijn oude vriendengroep en toont zich gemotiveerd voor school. Tijdens de MST-behandeling heeft Erik niet gerecidiveerd. De behandeling kan dan ook na 5 maanden met succes worden afgesloten.

MST-Nederland Zuidhaven 9-11, 4761 CR, Zevenbergen, tel: 076 2100 112