header_ouders.jpg

MST Metingen

MST-Nederland vindt het belangrijk de behandelresultaten zoveel mogelijk objectief  te meten en vast te leggen, zodat daarover verantwoording afgelegd kan worden.

Daarom worden systematisch maandelijks gedurende de behandeling (TAM) en aan het begin en einde vragenlijsten afgenomen (ROM), om het verloop van de behandeling te volgen. Hiermee kan ook over elke periode over een of meerdere teams inzicht gegeven worden in de bereikte resultaten.

 

TAM

Gedurende de behandeling wordt een van de ouders maandelijks gebeld door een medewerk(st)er van een gespecialiseerd call centrum: "Kwestion" van een onderzoeksinstituut in Nijmegen genaamd "Praktikon". Elke maand wordt een korte vragenlijst afgenomen die meet in welke mate MST door de therapeut uitgevoerd wordt zoals het ontwikkeld is: de zogenaamde Therapist Adherence Measure. Het resultaat wordt gebruikt voor bijscholing en onderzoek.

 

ROM

Het regelmatig uitvoeren van resultaatmetingen wordt ROM genoemd: Routine Outcome Monitoring. MST werkt hiervoor met de database BergOp en voldoet aan de eisen die daarvoor door de Stichting Benchmark GGZ zijn gesteld. Sommige instellingen hebben ervoor gekozen om 6, 12 en 18 maanden na afloop van de behandeling nog een follow-up meting te laten doen.

 

In bijgaand artikel uit Jeugd & Co van Menno Bosma is te lezen hoe in de praktijk met ROM gegevens gewerkt wordt.

 

 

MST-Nederland Zuidhaven 9-11, 4761 CR, Zevenbergen, tel: 076 2100 112