header_ouders.jpg

Klachten

Indien u ontevreden bent of een verschil van mening hebt met de therapeut is het beste om dit direct met de betrokkenen uit te praten. Lukt dit niet dan kunt u contact opnemen met de supervisor van het team.

Wanneer dit alles niet leidt tot de gewenste resultaten, dan heeft elke aanbieder van MST een eigen klachtregeling en onafhankelijke klachtcommissies, waar u uw verhaal kunt doen. Hiervoor verwijzen wij graag naar (de websites van) de aanbiedende instellingen.

MST-Nederland Zuidhaven 9-11, 4761 CR, Zevenbergen, tel: 076 2100 112