header_ouders.jpg

Afronden MST

Een MST behandeling duurt maximaal 5 maanden, 150 dagen.

 clienten MST en behandeling dagen

 

Het aantal contacten met de therapeut is in de eindfase doorgaans afgebouwd, verminderd. Er wordt vooral aandacht besteed aan het bestendigen van de resultaten: hoe kan u verder zonder de steun van een therapeut. Daarnaast wordt ook onderzocht welke aanvullende hulp eventueel gewenst is. 

In deze eindfase van de behandeling wordt veelal een plan opgesteld hoe te handelen wanneer dezelfde problemen zich weer opnieuw voordoen. Dit is vooral bedoeld voor u als ouder ter ondersteuning, wanneer het opnieuw moeilijk wordt.

Voor de verwijzer wordt een eindrapportage opgesteld, waarin vooral concreet de behandeldoelen geevalueerd worden. Deze rapportage wordt vooraf aan de verzending aan u voorgelegd.

 

Het eindresultaat van de behandeling wordt samen met u, en veelal met een test, vastgesteld.

De meest MST teams hebben geregeld dat 6, 12 en 18 maanden na afloop van de behandeling de ouders gebeld worden voor nader onderzoek naar de effectiviteit van de MST behandeling op de langere termijn.

 

 

MST-Nederland Zuidhaven 9-11, 4761 CR, Zevenbergen, tel: 076 2100 112