header_ouders.jpg

Wat is MST

Multi Systeem Therapie is een bewezen effectieve behandeling voor jongeren van 12 tot 18 jaar met ernstige gedragsproblemen (zoals agressief gedrag, uitval of wangedrag op school, middelenmisbruik, crimineel gedrag, of in aanraking komen met politie en justitie) bij wie plaatsing dreigt in de JeugdzorgPlus.

 

Vaak is er sprake van een combinatie van verschillende gedragsproblemen (weglopen, spijbelen, pesten, intimideren, geweld thuis of op straat, alcohol- drugs en ander middelengebruik), die vervolgens uitmonden in crimineel gedrag (dealen, diefstal, vandalisme en loverboy-problematiek).

 

De behandeling is bedoeld voor jongeren die vanwege dit ernstige grensoverschrijdend gedrag (dreigen) uit huis geplaatst (te) worden. Veelal is dat een plaatsing in een justitiele jeugdinrichting of de JeugdzorgPlus. De MST behandeling kan een alternatief zijn voor een dergelijke plaatsing.

 

Kenmerkend is dat de behandeling niet op kantoor plaatsvindt, maar  thuis, op school en in de buurt waar de jongere woont. Een therapeut komt meerdere malen per week aan huis  en werkt daar samen met de jongere en gezins- en familieleden aan het verbeteren van de relaties thuis, met vrienden, school en buurt. Aangezien de  therapeut een caseload heeft van maximaal 4 gezinnen kan er intensief gewerkt worden. Uniek hieraan is dat, anders dan bij veel hulpverlening, er al heel snel grote veranderingen kunnen plaatsvinden. 

 

Een MST behandeling duurt maximaal 5 maanden, waarin heel intensief met gezinnen en jongeren gewerkt wordt. Door 7x24 uur bereikbaarheid van het MST team kan er elk moment hulp worden ingezet. Op ieder moment is een therapeut beschikbaar, ook in het weekend en 's nachts, want jongeren vertonen nu eenmaal niet alleen probleemgedrag tussen 9:00 en 17:00 uur. “Help, mijn kind is niet thuisgekomen vannacht en hij gaat alleen maar om met slechte vrienden!;” Help, mijn kind slaat mij (of anderen) in huis” zijn hiervan voorbeelden.    

 

Een ander belangrijk kenmerk is dat MST een  evidence-based programma is, oftewel: het is bewezen effectief! Er wordt behandeld volgens de laatste wetenschappelijke inzichten, dit betekent dat er niet “zomaar wat gedaan wordt:”  Alleen die vormen van therapie worden ingezet waarvan is aangetoond dat het echt werkt voor jongeren met de meeste ernstige problematiek binnen en buitens huis.

 

Onderzoek is doorlopend. Dit betekent dat ook tijdens en na de behandeling gevraagd wordt naar de resultaten en tevredenheid met de therapie voor het gezin. Zodat de kwaliteit van de hulp hoog blijft en de hulp aansluit bij de behoeften (meer info: MST Metingen). MST  wordt in meerdere landen aangeboden, omdat het bewezen heeft met gezinnen van heel veel verschillende culturen succes te kunnen bereiken. Ieder gezin is uniek, en heeft zijn eigen cultuur. MST maakt gebruik van de krachten en sterke kanten van het gezin, waarvan culturele aspecten heel belangrijk zijn.  

 

 

 

 

MST-Nederland Zuidhaven 9-11, 4761 CR, Zevenbergen, tel: 076 2100 112