Wetenschappelijk onderzoek

MST is uitgebreid wetenschappelijk onderzocht. Aanvankelijk waren het vooral de Amerikaanse ontwikkelaars van het programma die de effectiviteit hebben aangetoond. Zij gebruikten het best mogelijke onderzoeksdesign om MST te vergelijken met de reguliere zorg: de zogenaamde randomized controlled trial (RCT). In dergelijk onderzoek worden de proefpersonen per toeval verdeeld over de te behandelen groep of over de controle groep. Vervolgens worden maanden en soms jaren later de behandelresultaten tussen beiden groepen vergeleken. Ook in Nederland is een RCT gedaan naar de effectiviteit van MST (Asscher e.a., 2013; Asscher e.a., 2014; Dekovic e.a., 2012). Hieruit blijkt onder andere dat door MST:

  • de gedragsproblemen van de jongere verminderen
  • het zelfgerapporteerd delinquent gedrag van de jongere vermindert
  • het competentiegevoel en de opvoedvaardigheden van de ouders verbeteren
  • de ouder-kind relatie verbetert

Deze effecten houden ook op de lange termijn stand.

Daarnaast heeft een recente meta-analyse, waarin de resultaten van meerdere onderzoeken samengevoegd en gezamenlijk geanalyseerd worden, aangetoond dat MST effectief is in het verminderen van ernstige gedragsproblemen, recidive, uithuisplaatsing, gezinsproblematiek, middelenmisbruik en omgang met verkeerde vrienden (Van der Stouwe e.a., 2014).

MST-Nederland Zuidhaven 9-11, 4761 CR, Zevenbergen, tel: 076 2100 112