Het kwaliteitssysteem

MST heeft heldere en vastliggende voorwaarden, uitgebreide trainingen en vele beschrijvingen van procedures vastgelegd in het kwaliteitssysteem waardoor de kwaliteit van de behandeling gewaarborgd blijft. MST is effectief gebleken als het daadwerkelijk wordt uitgevoerd zoals het daarin staat. Een uitvoerige beschrijving staat op de website van MST-Services.


De mate waarin de behandelaren de richtlijnen van MST volgen, de treatment adherence, wordt gemeten door de afname van vragenlijsten die maandelijks aan het gezin worden voorgelegd: de TAM. Tweemaandelijks wordt aan de therapeut gevraagd naar de treatment adherence van de supervisor van het team en de expert van MST-Nederland die meedenkt in alle behandelingen. Alle bevindingen worden in webapplicaties ingevoerd en geven inzicht in hoeverre alle betrokken personen trouw zijn aan het model en waarin bijscholing nodig is.

Instellingen die MST als programma willen invoeren, worden hierin uitvoerig ondersteund en kunnen contact opnemen met MST-Nederland. Het programma wordt opgezet als een kleine gespecialiseerde organisatie binnen een grotere organisatie die aan de programma-eisen moet voldoen. Twee keer per jaar wordt het programma geëvalueerd, zowel ten behoeve van het afleggen van verantwoording als ten behoeve van het verbeteren van de kwaliteit. Aan de verantwoordelijke managers wordt halfjaarlijks een rapport met resulaten en verbeterpunten gestuurd.

MST-Nederland Zuidhaven 9-11, 4761 CR, Zevenbergen, tel: 076 2100 112