Kosten/baten

Een MST behandeling wordt in Nederland door verschillende aanbieders aangeboden. De prijs kan variëren door verschillen in salarissen, reiskosten en overhead die doorgerekend worden. 

Enkel indien MST wordt opgelegd door een rechter in het kader van de gedragsbeïnvloedende maatregel (de GBM) wordt deze vergoed door een afdeling van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

MST is een alternatief voor een uithuisplaatsing in de JeugdzorgPlus en is gemiddeld vele malen goedkoper en effectiever. Door de inzet van MST kan een uithuisplaatsing voorkomen worden en is een aanzienlijke besparing in de zorg voor deze jongeren te realiseren.

In Nederland is nog geen onderzoek geplubiceerd naar de besparing die door de inzet van MST te bereiken is. Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat elke dollar besteed aan MST de belastingbetaler in Amerika tussen de $12,40 tot $28,33 bespaart. 

MST-Nederland Zuidhaven 9-11, 4761 CR, Zevenbergen, tel: 076 2100 112