Goede relatie met ouder beperkt crimineel gedrag

Iedere ouder heeft zijn eigen manier van opvoeden, waarbij het de meeste ouders prima lukt om tot de voor hun kind goede balans tussen warmte en structuur te komen.
Uit eerder onderzoek (Baumrind) is naar voren gekomen dat een autoritatieve opvoedingsstijl tot de beste uitkomsten leidt in termen van ontwikkeling en gedrag van kinderen/jongeren.
Binnen MST wordt vanuit deze kennis het gezinsfunctioneren verbeterd, van waaruit invloed uitgeoefend kan worden op het gedrag van de jongere in andere systemen (school, vrienden, buurt), waardoor het antisociale gedrag vermindert en het functioneren van de jongere verbetert.
Het nieuwe onderzoek (Janssen) bevestigt nogmaals dat hiermee de belangrijkste basis wordt gelegd om (verder) crimineel gedrag van de jongere te voorkomen.

 

http://www.heleenjanssen.com/uploads/2/8/1/9/28191315/heleen-janssen.pdf

MST-Nederland Zuidhaven 9-11, 4761 CR, Zevenbergen, tel: 076 2100 112