Wat is MST

 

MST is een doel- en resultaatgerichte behandeling die richt zich op jongeren (12-18 jaar) met ernstige gedragsproblematiek en thuis niet meer te handhaven zijn en/of in aanraking komen met justitie. 

 

MST geeft bij de start van de therapie de zekerheid dat de doelen worden bereikt95% kans dat het kind thuis woont en niet recidiveert en 82% naar school gaat of werk heeft.

 

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) heeft de interventie MST op het daartoe hoogste niveau, ‘effectief volgens sterke aanwijzingen’ opgenomen in  haar databank. MST is de enige behandeling voor deze doelgroep in deze hoogste haalbare categorie.


Verschillende organisaties in Nederland en Vlaanderen voeren MST uit zoals het bedoeld is. Klik hier om te zien welke organisaties dit zijn. Alleen instellingen die bij MST-Nederland zijn aangesloten en ook op de MST-Nederland website staan, bieden daadwerkelijk MST aan.

Multi Systeem Therapie is een bewezen effectieve behandeling voor jongeren van 12 tot 18 jaar met ernstige gedragsproblemen (agressief gedrag, uitval- wangedrag op school, crimineel gedrag, of in aanraking komen met politie en justitie) bij wie plaatsing dreigt in JeugdzorgPlus.

Vaak is er sprake van een combinatie van verschillende gedragsproblemen (weglopen, spijbelen, pesten, intimideren, geweld thuis of op straat, alcohol- drugs en ander middelengebruik), die vervolgens uitmonden in crimineel gedrag (dealen, diefstal, vandalisme en loverboy-problematiek).

De behandeling is bestemd voor jongeren die vanwege dit ernstige grensoverschrijdend gedrag (dreigen) uit huis geplaatst (te) worden. De MST behandeling is in vrijwel alle gevallen een alternatief voor een uithuisplaatsing, waarbij ambitieuze duurzame resultaten worden behaald en kosten worden bespaard.

 

Wat maakt MST succesvol?

 • Continue en sterke kwaliteitsbewaking op de inhoud van de behandeling en persoonlijke performance: de resultaten van het MST programma worden gegarandeerd omdat de succesvolle programma onderdelen elke week juist en effectief worden ingezet.
 • Concrete resultaten worden (onafhankelijk) gemeten en houden iedereen scherp. 
 • Feedback systeem met rapportages van ouders over therapeut, van therapeut over supervisor, van supervisor over expert.
 • Resultaten worden (onafhankelijk) gemeten en houden iedereen scherp.
 • Bewezen effectief programma (onafhankelijk onderzoek) op zowel de korte als lange termijn na afloop van de therapie.
 • Jongeren hoeven niet gemotiveerd te zijn, werkt ook bij opgelegde behandeling.
 • Therapie vindt plaats in thuissituatie van de jongere en meerdere malen per week: geen momentopname.
 • De omgeving van de jongere wordt betrokken en er worden steunfiguren voor de ouders en de jongere gezocht. Alle neuzen dezelfde kant op ook na afloop van de therapie.
 • Voor escalerende situaties: 24 uurs bereikbaarheid van therapeut.
 • Therapie gaat altijd door: collega kan direct invallen.
 • MST geeft niet op, altijd positieve benadering en feedback.
 • Kort en krachtig, maximaal 5 maanden.

 

MST-Nederland Zuidhaven 9-11, 4761 CR, Zevenbergen, tel: 076 2100 112