MST - Multi Systeem Therapie nieuws week 47 2015

Als dit bericht niet correct wordt weergegeven, kunt u hier klikken om de browser te starten.

Selectie criteria MST

1. Jongere hoeft niet gemotiveerd te zijn voor de behandeling. MST ziet het motiveren en engageren van sleutelfiguren om de jongeren heen (ouders, familie, school, buurtwerkers e.a.) als een taak van de therapeut.
2. Jongeren tussen de 12 en 18 jaar.
3. Jongeren die ernstig antisociaal gedrag vertonen
4. Een dwingend kader waarbinnen de behandelingen plaats kunnen vinden als externe motivatie.
5. Ouder(s) moeten in hun rol als opvoeder versterkt wensen te worden
6. Geen jongeren met zedendelicten, zonder enige andere vorm van antisociaal gedrag
7. Geen jongeren met suïcidaal, homicidaal of psychotisch gedrag waarvoor crisisinterventie in de vorm van een opname nodig is
8. Jongeren een IQ van minimaal 70
9. Geen jongeren met een autismespectrum stoornis
10. De MST behandeling moet praktisch uitvoerbaar zijn

MST NederlandMST Nederland 

Maaike durft weer thuis te slapen

Maaike zag in haar zevenjarige leven al veel geweld tussen haar ouders. Moeder vindt de opvoeding zwaar omdat Maaike erg agressief tegen haar kan doen.

Hulpverleners spreken over kindermishandeling en verwaarlozing.

Zorgen over Maaike (7) en haar moeder (29) waren er genoeg, getuige de zorgmeldingen van de politie, school en een hulpverleningsinstantie: gebrekkige persoonlijke verzorging, missen van afspraken met hulpverleners en medici en onvoldoende toezicht. De politie rapporteerde over ernstig huiselijk geweld tussen moeder en haar voormalige vriend, de vader van Maaike. Zoals later zou blijken, had Maaike hier nog altijd last van. Vooral die keer dat papa de auto met mama's spullen in brand stak, had indruk gemaakt.

MST-CAN wordt ingeschakeld en na negen maanden zijn deze zorgen verdwenen. De band tussen Maaike, moeder en oma is sterker dan ooit.

... lees hier het volledige verhaal

MST NederlandMST Nederland 

Meta-analyse

In een meta-analyse worden de resultaten van meerdere onderzoeken samengevoegd en gezamenlijk geanalyseerd. Daardoor kunnen meer betrouwbare uitspraken gedaan worden, bijvoorbeeld over de effectiviteit van een behandeling.


Naar de effectiviteit van MST is internationaal al veel onderzoek gedaan, maar de resultaten waren niet altijd consistent. Daarom was het doel van deze meta-analyse een eenduidiger en completer beeld te krijgen van de effectiviteit van MST en van factoren die de behandeluitkomsten beïnvloeden (moderatoren). Hiervoor werd een geavanceerde statistische techniek gebruikt, namelijk multi-level analyse.
Multi Systeem Therapie (MST) laat significante effecten zien in het verminderen van:

* recidive
* uithuisplaatsing
* ernstige gedragsproblemen
* gezinsproblematiek
* middelenmisbruik
* omgang met verkeerde vrienden.

Dat blijkt uit de nieuwste meta-analyse, uitgevoerd door een onafhankelijke onderzoeksgroep uit Nederland.

 ...lees hier het Engelstalige artikel

 

MST NederlandMST Nederland 

NJI brochure: 

Van 'geen zin hebben in school' tot 'schooluitval'

MST wordt aanbevolen door het NJI als een sterke interventie om jongeren weer terug te leiden naar school of werk bij ernstige vormen van schooluitval.  

In het nieuwe jeugdstelsel richten gemeenten hun eigen preventie- en zorgaanbod voor kinderen, jongeren en ouders in. Maar welke programma’s, behandelingen en trainingen zijn er beschikbaar? Hoe staat het met de kwaliteit en de effectiviteit daarvan? En voor welke doelgroepen zijn de interventies geschikt?
In deze brochure gaat het om schooluitval. Wat zijn oorzaken en gevolgen van schooluitval en welke interventies kunnen ervoor worden ingezet?

... lees meer

MST NederlandMST Nederland 

Website Multi Systeem Therapie ContactPowered by AcyMailing