MST - Multi Systeem Therapie nieuws week 45 2015

Als dit bericht niet correct wordt weergegeven, kunt u hier klikken om de browser te starten.

Het succes van community-based benadering

Jo Hermanns, emeritus hoogleraar Opvoedkunde UvA, over community-based care, zoals MST

"600 preventieve programma’s en interventies na delicten zijn door de Colorado University onderzocht op duurzame effecten. 11 programma’s doorstonden de toets en bleven over als effectief."

... klik hier voor het filmpje


MST NederlandMST Nederland 

Maatschappelijke winst met MST

- Zonder MST behandeling wordt de jongere uit huis geplaatst, krijgt gedwongen opname of detentie (met hoge kosten tot gevolg). MST is bedoeld voor jongeren met ernstig antisociaal gedrag in meerdere levensgebieden (thuis, school, buurt, sport) die vandalisme, overlast en huiselijk geweld veroorzaken.

– Kind houdt toekomst, gaat naar school en/of werkt.

– Gemotiveerde en sterke ouders; ook broertjes en zusjes krijgen ook een veilige omgeving om op te groeien.

– Betrokken leefomgeving; samenwerking met school en wijk.

– Minder belasting wijkagent, leerkrachten en buurtbewoners. Bijdrage aan openbare orde en veiligheid.


MST NederlandMST Nederland 

Zowel autochtonen als allochtonen hebben baat bij MST

 

Er is een grootschalig onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van MST in Nederland. MST blijkt ook in Nederland beter in het terugdringen van regelovertredend gedrag en vermogensdelicten dan het reguliere behandelaanbod. Bovendien werkt MST net zo goed bij Nederlandse jongeren, als bij jongeren met een andere etnische achtergrond.

 ...lees hier het Engelstalige artikel

 

MST NederlandMST Nederland 

Nederlandse erkenningen

Erkenningscommissie Gedragsinterventies van het Ministerie van Veiligheid en Justitie

Van goedgekeurde interventies mag worden verwacht dat zij recidive verminderen of voorkomen. MST heeft de volledige erkenning verkregen.  

 

NJI (Nederlands Jeugdinstituut) Richtlijn uithuisplaatsing voor jeugdhulp en jeugdbescherming

Het blijkt dat interventies die werken vanuit empowerment en het versterken van de sterke kanten en het netwerk van het gezin (strengths based) effectiever zijn dan interventies die dit niet doen.

Richtlijn Uithuisplaatsing adviseert: Voorkom uithuisplaatsing met MST


MST NederlandMST Nederland 

Website Multi Systeem Therapie ContactPowered by AcyMailing