MST - Multi Systeem Therapie nieuws week 43 2015

Als dit bericht niet correct wordt weergegeven, kunt u hier klikken om de browser te starten.

Jeugdhulp en een gebroken been

Tom van Yperen

In het MST-gezin waar ik mocht komen kijken, zit een jonge behandelaar aan tafel die de boel zichtbaar onder controle heeft. Doel van het gesprek is dat de ouders prioriteiten stellen in de kwesties die ze willen aanpakken.
Het gezin heeft liever dat de behandelaar die prioriteiten aangeeft, maar ze houdt haar rug recht, ook letterlijk. Ze maakt duidelijk veel indruk op de ouders. En ook op mij.

...lees meer

MST NederlandMST Nederland 

Wat maakt MST succesvol

  • Jongeren hoeven niet gemotiveerd te zijn, werkt ook bij opleggen behandeling.
  • Therapie vindt plaats in thuissituatie van de jongere en meerdere malen per week: geen momentopname.
  • 24 uurs bereikbaarheid.
  • Therapie gaat altijd door: collega kan direct invallen.
  • MST geeft niet op, altijd positieve benadering en feedback.
  • De omgeving van de jongere wordt betrokken en er worden steunfiguren voor de ouders en de jongere gezocht.
  • Kort en krachtig, maximaal 5 maanden.

MST NederlandMST Nederland 

Evidence-Based

  • MST is een Evidence-based programma omdat het altijd wordt uitgevoerd zoals het bedoeld is.
  • Evidence Based is het uitvoeren van een handeling door een beroepsbeoefenaar op zo'n wijze dat de uitvoering is gebaseerd op de best beschikbare informatie over doelmatigheid en doeltreffendheid.
  • Met verschillende RCT* onderzoeken uit de Verenigde Staten en het Nederlandse 10 jarige onderzoek van Dekovic blijkt MST wetenschappelijk effectief te zijn.

*RCT is een gerandomiseerd onderzoek met controlegroep (Engels: RCT, voor Randomized Controlled Trial) is een type wetenschappelijk onderzoek waarbij getracht wordt de vraag te beantwoorden of een bepaalde behandeling ('interventie') werkzaam of zinvol is. Internationaal onderzoek heeft aangetoond dat een intensieve behandeling in de natuurlijke leefomgeving van de jongere uithuisplaatsing en verder afglijden van de jongere voorkomt.

...lees meer

MST NederlandMST Nederland 

 

Voorkomen uithuisplaatsing

Het voorkomen van een uithuisplaatsing is een belangrijke opdracht vanuit de Internationale Verdragen. De verplichtingen uit het IVRK zijn verder uitgewerkt in de Internationale Richtlijnen voor Alternatieve Zorg van Kinderen (VN, 15 juni 2009). Ouders en jeugdigen hebben het recht om problemen eerst binnen het gezin aan te pakken.

...lees meer op www.richtlijnenjeugdhulp.nl

MST NederlandMST Nederland 

 
Website Multi Systeem Therapie ContactPowered by AcyMailing