MST - Multi Systeem Therapie nieuws week 41 2015

Als dit bericht niet correct wordt weergegeven, kunt u hier klikken om de browser te starten.

MST geeft nooit op ! 

MST Supervisor Marion Dik vertelt over een gezin waar MST in de voortuin werd gegeven.

bekijk hier het YouTube filmpje ...

MST NederlandMST Nederland 

Voor wie is MST bedoeld?

- MST is voor jongeren 12-18 jaar die ontsporen.

- Jongeren met ernstig antisociaal gedrag in meerdere levensgebieden (thuis, school, buurt, sport) die vandalisme/ overlast en huiselijk geweld veroorzaken.

- Zonder MST behandeling wordt de jongere uit huis geplaatst, krijgt gedwongen opname of detentie (met hoge kosten tot gevolg).

MST NederlandMST Nederland 

MST, bezien door een kinderrechter

Als kinderrechter krijg je regelmatig het advies om MST op te leggen (als bijzondere voorwaarde bij een straf of als onderdeel van een GBM) en zie je in het kader van een ondertoezichtstelling dat MST in een gezin wordt ingezet. Uiteraard weet je (ongeveer) wat zo’n therapie inhoudt dat MST vaak succesvol wordt afgerond en dat de resultaten ook op langere termijn goed zijn.

Een dag meelopen geeft echter nog een hele andere dimensie aan die wetenschap!

...lees meer

MST NederlandMST Nederland 

 

Effectiviteit MST aangetoond in Meta analyse

Multi Systeem Therapie (MST) laat significante effecten zien in het verminderen van recidive, uithuisplaatsing, ernstige gedragsproblemen, gezinsproblematiek, middelenmisbruik en omgang met verkeerde vrienden. Dat blijkt uit de nieuwste meta-analyse, uitgevoerd door een onafhankelijke onderzoeksgroep uit Nederland.

In een meta-analyse worden de resultaten van meerdere onderzoeken samengevoegd en gezamenlijk geanalyseerd. Daardoor kunnen meer betrouwbare uitspraken gedaan worden, bijvoorbeeld over de effectiviteit van een behandeling

....lees meer

MST NederlandMST Nederland 

 
Website Multi Systeem Therapie ContactPowered by AcyMailing